Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

TRUYỆN NGẮN 100 CHỮ MỘC ĐĂNG TRÊN TRANG DU TỬ LÊ

(ảnh minh họa: nguồn internet)
http://www.dutule.com/D_1-2_2-140_4-7534_5-10_6-1_17-345_14-2_15-2/binh-dia-moc-truyen-cuc-ngan.html