Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

VĂN HÓA ÚP HÌNH LÊN FACEBOOK

(con trai đầu của Mộc)

Thời gian gần đây văn hóa úp hình lên các trang mạng xã hội nói chung, facebook nói riêng có phần khởi sắc. Người chơi bắt đầu thiết kế những cụm từ, câu chữ nhắc nhở, tỏ tình, trách móc ... lên hình ảnh có sẳn mang nội dung phù hợp ý đồ chính chủ. Hoặc họ tự sáng tác hình minh họa phục vụ cho ý đồ đó, với những lời lẽ rất vui tai. Và theo tôi là cực kì thông minh.