Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

HẾT Đ.L.THĂNG ĐẾN N.T. DŨNG ? (*)

 
 (ảnh: Ông Đinh La Thăng và Ông Nguyễn Tấn Dũng)

Hội nghị trung ương 5 dự định diễn ra trong nửa đầu tháng 5/2017 có thể phải chuyển nội dung trọng tâm từ chuyên đề tăng trưởng và cân đối vĩ mô cho nền kinh tế đang có nguy cơ sụt giảm không thể cứu vớt, các chỉ tiêu lớn có khả năng bị phá sản, sang một vấn đề nóng bỏng và gay cấn hơn là vấn đề nhân sự, vốn là nội dung trọng tâm được sắp đặt cho hội nghị trung ương 6 dự kiến vào khoảng tháng 10/2017.