Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Hai cha con cùng lên sóng.


Con trai Đỗ Thanh Tịnh lên youtobe về kinh doanh
https://www.youtube.com/watch?v=bU33Kw7wjyQ


Ba Đỗ Thanh Toàn lên youtobe về âm nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=x0laxc1puF0


Quảng Nam, 4.2017
Bình Địa Mộc

4 nhận xét: